Наскоро бях на едно обучение, в което темата беше - прехода между периодите 0-6г и 6-12г.  Монтесори нарича първия период - попиващия ум ( The absorbent mind), а втория - разсъждаващия ум (The reasoning mind). Когато детето преминава във втория период на развитие, нуждите му стават друг…