Картите от три части в Монтесори Метода са много важна част от обучението, те се използват за въвеждане на нови понятия, за упражнение в четене, писане, визуална дискриминация.  Какво представляват? Те са съставени от 3 части :) - контролна карта с картинка и надпис - карта само с изобра…