показвания

Етикети

Сигнал за злоупотреба

Популярни публикации

Страници

Детски център

Абонирайте се

Пропускане към основното съдържание

Етапи на ранно развитие на писането

 Малките деца се развиват като пишещи, осъзнавайки че писането е мощен инструмент на общуването. Във възрастта между 2 и 6 години те наблюдават писмените послания в света около тях и експериментират, създавайки знаци върху хартия. Чрез тези експерименти, те стигат до следните важни изводи:

  • Написаното означава нещо
  • Рисуването и писането са различни неща
  • Буквите се състоят от определени чертички и фигури
  • Пише се на редове
  • Буквите представляват знаци, които показват звукове. Когато се комбинират се получават думи.
  • Има краен брой букви

В началото е по-важно да оставим детето да изпитва задоволство от посланията, които създава, отколкото да се фокусираме на правилната моторика на писане. 

Етап 1:  Случайно драскане - детето прави случайни драсканици и дизайни по хартията без особен контрол на ръката. (2-3г)

Да насърчаваме: продължаване на опитите за драскане с пастели, тебешири и моливи. Развитие към фина моторика.

Етап 2: Контролирано драскане - детето показва по-добър контрол на мускулите, различават се фигури, наблюдава се "фалшиво писане". (3г.)


 Да насърчаваме: Признавайте напредъка на детето, покажете му как да задържа листа със свободната ръка и упражнявайте захвата за писане чрез подходящи играчки.

Етап 3: Фалшиво писане - Писането съдържа форми, които приличат на букви, но често са с грешна форма, обърнати или измислени. Буквите съзнателно са включени в рисунката.

 


Да насърчаваме: разпознаване на буквите, основни посоки на изписване на буквите и правилен захват на молива. Нанизване на мъниста, арт-проекти упражняващи фината моторика, спомагат за развитието на правилен захват.

Етап 4: Писане на букви - Децата пишат името си, въпреки че  буквите често са обърнати огледално или изпуснати. Опитват се да изписват и други думи от значение за тях. Осъзнават, че буквите представляват определени звуци, съдържащи се в думите. (4-5г.)

 


Да насърчаваме:  настояваме за правилен хват и правилно изписване отляво надясно. Обръщаме внимание на буквите като групи, споделящи подобен начин на изписване.

Етап 5: Писане на думи - децата имат водеща ръка за писане, която е добре развита. Успяват да пишат различни думи. (5-6г.)

 


Да насърчаваме: Наблюдаваме за правилен хват и предлагаме различни упражнения за писане. Игра с пластели, проследяване на букви и картинки и др.

 

Коментари