понеделник, 22 август 2016 г.

Детето между 6 и 12 години

Наскоро бях на едно обучение, в което темата беше - прехода между периодите 0-6г и 6-12г.  Монтесори нарича първия период - попиващия ум ( The absorbent mind), а втория - разсъждаващия ум (The reasoning mind).
Когато детето преминава във втория период на развитие, нуждите му стават други и начина на обучение трябва да се промени в съответствие с тях.
Ето какви са някои от характеристиките на детето от 6-12г.
- Поема риск, обича приключенията и да изпробва силата на тялото си
- Има нужда да си обясни - Как? и Защо? функционират света и обществото
- Иска да знае причините за нещата, развива логическо мислене
- Фантазия - може да си представи пътуване в минало и бъдеще време
- Привлича го необикновеното

- Стаден инстинкт - има нужда да е с връстници, да разбере приятелството
- Има нужда да се отдалечи от семейната единица
- Възхищава се на герои
- Вълнува се от справедливостта - има нужда да развие виждане за различни нюанси на справедливост
- Морал - развива съзнанието си и разбирането за добро и зло и съчувствие.
- Себепреценка - Какво е мястото ми в групата? Кои са силните ми страни? На кого мога да се доверя?

- Може да се интересува от култура - да разбере как различните хора живеят и са живяли, какви са техните материални и духовни нужди
- Привличат го символи и тайни кодове
- Обича повторенията, но с усъвършенстване, вариации и допълнения
- Има нужда от работа по големи проекти, да работи в група и да получава удовлетворение от собствените си постижения.

Най-подходящата среда за децата от тази възраст е да бъдат на лагер сред природата. Там те могат да направят вълнуващи открития, да разширят социалните си контакти, да бъдат самостоятелни и да се отделят от семейството си.сряда, 13 юли 2016 г.

Преди и След...

Изкушавам се да покажа колко работа свършихме, защото беше наистина много. Мисля че, резултата си заслужава. Надявам се прекрасната атмосфера скоро да се насити и с прекрасна, чиста детска енергия.

И още...

...

...Смятаме, че успяхме да запазим оригиналното аристократично излъчване на сградата, но всичко е по-свежо, просторно и светло. Децата ще се чувстват добре в новата си къща.

Разбира се, работата по една къща никога не свършва!


понеделник, 11 юли 2016 г.

Римската арка
Знаете ли, че...? Архитектурната конструкция, наречена Римска арка, е едно от ключовите открития, върху които стъпва модерната архитектура. Формата и местоположението на отделните елементи са замислени така, че колкото по-голямо тегло има върху арката, толкова по-стабилна става цялата постройка. Днес този принцип се използва при строежа на мостове, големи сгради, храмове и други. Популярни архитектурни паметници с този елемент са Триумфалната арка в Париж, Колизеумът в Рим, римският акведукт Пон дьо Гар (Градски мост) и други. (Не знаете какво е акведукт? И аз не знаех. В буквален превод – водопровод, изкуствен канал. ) Източник: http://study.com/academy/lesson/the-roman-arch-definition-construction-history.html 

понеделник, 9 май 2016 г.

Таблицата на числата до 100

Отдавна се каня да напиша за таблицата на 100, дъската на сто или "hundred board chart".
В Монтесори материалите съществува една рамка, върху която децата могат да подредят плочки с числата от 1 до 100. Какви учебни цели постига и какви варианти за използване на рамката с плочките и хартиения вариант таблица сме изпробвали, ще разкажа по-долу.
Таблицата на 100 може да се използва, разбира се за броене, за изучаване на зависимости, модели на подреждане на числата, за решаване на задачи.
Първоначално, след като детето вече знае числата до 10 и в последствие числата до 20 и е запознато как се образуват количествено и числено числата до 100, можем да му представим дъската на 100.
Отначало помагаме като разделяме плочките на десетици и ги слагаме на отделни купчинки, например в чашки, за да може да ги подрежда ред по ред. Следващата стъпка е подреждане без разделение по десетици, отново по пореден номер:


Когато това стане лесно, предлагаме да се слагат разбъркано, на случаен принцип.
, 

Не всеки разполага с този вариант на материала, но може да се използва и хартиения вариант на таблицата по много начини.


Например за първоначална ориентация в числата, подходяща и за тези, които обичат да рисуват или пък да откриват мистерии е оцветяването по номера. В интернет могат да се намерят много такива десени (hundreds chart - mystery pictures), както и да си ги измислим сами.

Тук отново се упражнява и фината моторика, както и ориентацията в таблицата.

Друго упражнение за намиране на числата е просто да назоваваме числата и детето да ги открива и отбелязва с печат.
За по-напредналите казваме задачи например : "20 + 6" и то слага печат на 26. Или "с 4 по-малко от 35" и детето отброява от 35 четири числа назад и получава отговора. Вариантите са много - "повече от", "по-малко от", "преброй напред", "преброй назад".

Може да се изучават и закономерностите в подредбата на числата. Например: нека отбележат всички числа, които имат цифрата 2 на мястото на единиците или десетиците. Забелязваме, че те образуват вертикална и хоризонтална линия, които се пресичат на числото 22. Числата по вертикалната линия нарастват с 10, а по хоризонталната с 1. 

Или да разгледаме числови редици. Ако отбележим числата: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и пресметнем сбора от цифрите, от които са съставени, ще получим 1+1=2, 2+2=4...или 2, 4, 6, 8, 10... т.е. редицата на четните числа.
Друг вариант : 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. Сборовете на техните цифри са 1, 3, 5, 7, 9...или нечетните числа.

Правим пъзел като разрежем на разнообразни форми цялата таблица и децата да я сглобяват отново, монтирайки я върху картон с друг цвят.


Или да покажем колко е дълга редицата на числата до 100, като лепим число по число, всяка десетица на отделна лента и залепваме лента за лента, докато получим лента дълга сто!

Приятни занимания!